KRISTIANSANDSKONFERANSEN 2016

Dato:
13. april 2016 09.15 - 15.00
Sted:
Kilden teater- og konserthus
Arrangør:
Kristiansand kommune, Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Målgruppe:
Kommuner, nødetater, Sivilforsvaret, Forsvaret, frivillige organisasjoner, industrivernpliktige bedrifter og andre virksomheter, aktører og enkeltpersoner med beredskapsinteresse og -oppgaver på Sørlandet

Invitasjon til KRISTIANSANDSKONFERANSEN 2016 – et møtested for samfunnssikkerhet på Sørlandet.

Publisert 02.03.2016

Målgruppen er kommuner, nødetater, Sivilforsvaret, Forsvaret, frivillige organisasjoner, industrivernpliktige bedrifter og andre virksomheter, aktører og enkeltpersoner med beredskapsinteresse og -oppgaver på Sørlandet. Konferansen ble arrangert første gang i april 2013.

Hovedhensikten med konferansen er å utvide og styrke beredskapsnettverket i regionen. Det er initiativtakernes erfaring at det gjensidige kjennskapet mellom beredskapsaktørene i regionen kan bli enda bedre enn det er i dag. Det er synergieffekter å hente både i risiko- og sårbarhetsanalyser, planarbeid og øvelser som er verdifulle å spille på den dagen noe går galt. Gjennom øvelser og daglig kontakt ser vi at det er et forbedringspotensial i det å knytte tettere kontakt med andre beredskapsaktører og det er et mål at konferansen skal bidra til dette. Det er også vårt håp at de beredskapsaktørene i regionen som i dag føler seg «litt alene» kan bruke konferansen til å knytte kontakter med andre aktører i beredskapsmiljøet.

Årets konferanse vil gjennomføres under overskriften «Krisekommunikasjon – eller kommunikasjonskriser?». Konferansen vil innledes med et foredrag fra Cecilie Daae, som ble tilsatt som ny direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap høsten 2015. Deretter vil temaet berøres fra flere nivåer og aktører.

Påmeldingsfrist er onsdag 30. mars.

Det påløper en konferanseavgift på kr. 300. Konferansen er gratis for studenter og medlemmer i frivillige beredskapsorganisasjoner. Studenter og frivillige skriver «student» eller «frivillig» i feltet for fakturaadresse.

Dato:
13. april 2016 09.15 - 15.00
Sted:
Kilden teater- og konserthus
Arrangør:
Kristiansand kommune, Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Målgruppe:
Kommuner, nødetater, Sivilforsvaret, Forsvaret, frivillige organisasjoner, industrivernpliktige bedrifter og andre virksomheter, aktører og enkeltpersoner med beredskapsinteresse og -oppgaver på Sørlandet