"Kjære egder!"

Som første fylkesmann for et felles Agder-embete hilser Stein A. Ytterdahl til alle egder, på sin første dag i sin nye rolle.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.01.2016

Kjære egder!

Fylkesmannsoppdraget er å være statsbyråkrat med «noko attåt». Vi skal sikre at nasjonal politikk er kjent og iverksatt, at statlig virksomhet i regionen er godt samordnet og legge til rette for gode helhetsløsninger. Vi skal sikre at rettsikkerheten for innbyggerne er ivaretatt på en helhetlig måte. Vi behandler klager fra innbyggere som ønsker å få vurdert lokale beslutninger, vedtak eller mangler ved tjenestetilbudet. Og ikke minst, vi skal ta de initiativ som finnes påkrevd – til gavn og beste – og holde sentrale myndigheter orientert om tilstanden i regionen og effekten av statlig politikk.

Etableringen av det nye embetet, fylkesmannen for Aust- og Vest-Agder (FMAV), fra 1. januar 2016 skal sikre at vi løser dette oppdraget best mulig nå og i framtida. Oppdraget krever at vi har sterke fagmiljø på alle områdene våre kommuner og fylkeskommuner leverer tjenester på. Etableringen av FMAV gir oss mulighet til å skape et enda sterkere og bredere fagmiljø, på tvers av fylkene, og enda bedre mulighet til å se helheten for hele landsdelen under ett, uten å måtte ta hensyn til en fylkesgrense. Jeg gleder meg til å lede et team som ønsker å benytte denne muligheten til beste for Agder, våre to fylkeskommuner og våre 30 kommuner.

Vi har en tid spøkefullt sagt at jeg er fylkesmannslærling. Den tida er over, jeg har nå fagbrev og er klar til å ta fatt. Helt spøkefullt har det riktignok ikke vært. Læring, utdannelse, unge sinn, delaktighet, er viktige stikkord i lærlingeordningen. Det er etter min mening viktige stikkord for oss alle i vår felles streben for positiv samfunnsutvikling. Jeg håper vi alle kan vise denne type holdning og atferd i arbeidet med det grønne skiftet, flyktninge- og integreringsarbeidet og i arbeidet for en god omstrukturering av våre kommuner og andre forvaltningsnivå. Oppgaver som akkurat nå kanskje er de aller mest krevende.

La oss se mulighetene. La oss ta hverandre i å gjøre noe bra. La oss framsnakke suksessene. Og det som ikke er så bra? – ja, det fikser vi! Det tar bare litt lenger tid.

Godt Nytt År! 

Stein A Ytterdahl