Sørsamisk forum på kommunebesøk i Raarvihke/Røyrvik

Vertskap og gjester samlet på tampen av besøket etter en god og nyttig dag i Raarvihke/Røyrvik kommune.
Vertskap og gjester samlet på tampen av besøket etter en god og nyttig dag i Raarvihke/Røyrvik kommune. Foto: S. Ledang / Statsforvalteren i Trøndelag.

Besøket ga forumet et godt innblikk i muligheter og utfordringer i den samiske forvaltningskommunens hverdag.

Publisert 24.04.2023

sl røyrvik kommune.JPG

Røyrvik er sammen med Røros og Snåsa de tre samiske forvaltningskommunene i Trøndelag. I praksis betyr begrepet samisk forvaltningskommune at alle har rett til å bli betjent på samisk, eller i Trøndelag, sørsamisk, når de henvender seg til offentlige etater i de tre kommunene.

- Forumet fikk i løpet av besøket et godt innblikk i arbeidet Røyrvik kommune utfører for å løse oppgavene som samisk forvaltningskommune. Vi fikk se en kommune jeg synes har en god infrastruktur og vi fikk en god og åpenhjertig dialog, sier assisterende statsforvalter Øystein Johannessen som er leder for Sørsamisk forum.

Sørsamisk forum er opprettet for å øke kompetanse, bygge relasjoner og styrke embetets oppdrag innenfor sørsamisk språk, kultur, næring og helse.
Røyrvik lå badet i seinvintersol da forumets medlemmer fredag 14. april ankom kommunen etter å ha passert gjennom den drøyt 2,1 kilometer lange Steinfjelltunnelen på fylkesvei 773.

Røyrvik er i dag kommunen med færrest innbyggere i hele Trøndelag, 429 i 4. kvartal 2022 (kilde: SSB) og befolkningstettheten i fjellkommunen i Indre Namdal er blant de laveste i landet. Lang avstand til nærmeste videregående skole i Grong betyr også at flere årganger med ungdom i all hovedsak er ukependlere ut av heimkommunen.

sl Sten Jønsson.JPG

I Røyrvik fikk forumet en hjertelig velkomst og gode orienteringer av blant andre ordfører Hans Oskar Devik, konstituert kommunedirektør Maifrid Alsgård, enhetsleder samisk og kultur Sten Jønsson, enhetsleder oppvekst Mari Marthe Hojem og kommunalsjef Milda Svestad.

I løpet av dagen ble Røyrvik oppvekstsenter besøkt, med ytterligere informasjon om det sørsamiske barnehagetilbudet og driften av 1. – 10. skolen i kommunesenteret. Det ble tid til en tur innom storstua Røyrvikhallen, som sto ferdig i 2018. Dette er en flerbrukshall med en rekke tilbud ut over spilleflaten. Svømmehall og bibliotek er samlokalisert i hallen, i tillegg til treningssenter.

Besøket ble avsluttet med en åpen post ved Limingen gjestegård, der vertskap og gjester fikk en god dialog om status og ulike sider av forumets sørsamiske oppdrag

sl sørsamisk forum.JPG
Etter turen til Røyrvik kommune har Sørsamisk forum besøkt alle de tre samiske forvaltningskommunene i Trøndelag.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.