Lahkoe biejjine- Gratulerer med dagen!

Sameflagget
Sameflagget

6. februar er den samiske nasjonaldagen. I år er det 30 år siden dagen ble feiret for første gang, og 20 år siden dagen ble offisiell flaggdag i Norge.

Publisert 03.02.2023

Saemiej åålmegebiejjie/Samenes nasjonaldag feires rundt i hele Sapmi, og er felles for samer i Norge, Sverige, Finland og Russland. Dagen markeres til minne om det første samiske landsmøtet som ble holdt i Metodistkirken i Trondheim i 1917.
Det var under Samekonferansen i Helsinki i 1992 datoen ble vedtatt som samisk nasjonaldag. Dagen ble feiret første gang året etter, i 1993, samtidig som FNs internasjonale urbefolkningsår ble offisielt åpnet i Karasjok.

Møtet i metodistkirken i Trondheim i 1917 ble et viktig vendepunkt for den samiske befolkningen. Møtet var det første i historien der samer fra hele Norden samlet seg for å drøfte felles samiske problemstillinger på tvers av nasjonalstatgrensene.
Statsforvalteren i Trøndelag flagger med det samiske og det norske flagget ved Statens Hus i Steinkjer og Trondheim for å markere dagen.

Slik markeres dagen i noen av våre kommuner:

Røros:
Her er lenke til det offisielle programmet: Saemiej åålmegebiejjie goevten 6. biejjien 2023 - Røros kommune (roros.kommune.no)

Snåasa/Snåsa:
Her er lenke til det offisielle programmet: Snåsa kommune (snasa.kommune.no)
Her er lenke til programmet ved Saemien Sijte: Saemiej åålmege biejjie - Samenes nasjonaldag - Saemien Sijte

Raarvihke/Røyrvik:
Kaffestund og markering på biblioteket

Tråanten/Trondheim:
Lenke til arrangementsoversikt på Facebook

Andre arrangement i Trøndelag:
Bergstaden Filmklubb: Historjá – Broderi for Sápmi
Arkeolog Mattis Danielsen på Røros bibliotek: Å gjøre det usynlige synlig - en reise i samisk historie, landskap, verdier og forståelse | Facebook


Noen nyttige lenker:
Samenes nasjonaldag - NDLA fagblogg

Sámediggi – Sametinget, Feiring av samenes nasjonaldag 2023

https://friluftsliviskolen.no/uke/samiske-tradisjoner/

Digitalt fra nasjonalt senter for kunst og kultur i utdanningen: Gratis webinar: Kunst, kart og makt | Facebook

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.