I Trondheim på kommunebesøk

Flere forhold ble drøftet under kommunebesøket i Trondheim i dag. Her seg vi fungerende statsforvalter Øystein Johannessen i samtale med ordfører Rita Ottervik og kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim kommune.
Flere forhold ble drøftet under kommunebesøket i Trondheim i dag. Her seg vi fungerende statsforvalter Øystein Johannessen i samtale med ordfører Rita Ottervik og kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim kommune. Foto: Robert Morberg / Statsforvalteren i Trøndelag.

Statsforvalterens ledergruppe besøkte i dag Trondheim kommune. Mens flere av kommunene i Trøndelag opplever nedgang i folketallet, er situasjonen stikk motsatt i Trondheim – noe som kan være utfordrende.

Publisert 03.05.2022

Statsforvalteren i Trøndelag har en målsetting om at alle kommunene i fylket skal besøkes i løpet av en fireåresperiode. En av våre hovedoppgaver er å se til at vedtatt statlig politikk blir fulgt opp i Trøndelag. I og med at det er kommunene som gjennomfører mye av den statlige politikken, er vi opptatt av å ha tett og god dialog med kommunene. Av den grunn er kommunedialogen en viktig arena for oss.

-Gjennom kommunedialogen blir vi bedre kjent med den enkelte kommune i Trøndelag, vi får bedre kunnskap om de utfordringene kommunene opplever og vi får gått gjennom flere av områdene hvor vi har en oppgave og rolle, sier fungerende statsforvalter Øystein Johannessen.   

I dag var altså turen kommet til Trondheim kommune, der ordfører Rita Ottervik (AP) ønsket velkommen. I sin innledning la hun blant annet vekt på god samhandling mellom kommunen og Statsforvalteren.

-Den tette samhandlingen vi har hatt under pandemien har ført til at vi har blitt godt koordinert og samkjørt. Jeg synes vi har spilt hverandre god under koronaen og samlet sett vi kommet godt ut av det i Trøndelag og Norge, sa ordfører Ottervik.

Opplever kraftig vekst

Trondheim kommune har litt andre utfordringer enn flere av de andre kommunene i fylket. For mens flere har nedgang i folketallet, opplever Trondheim en kraftig vekst. Derfor ble arbeidet med kommunens planer- og planprosesser et av flere viktige tema i dagens møte. For det er gjennom planarbeidet kommunene kan peke ut hvilken retning de ønsker å utvikle seg i.

Kommunedirektør Morten Wolden orienterte om arbeidet med ny samfunnsplan, der kommunen har lagt svært stor vekt på innbyggerinvolvering og medvirkning.

-Gjennom vårt utviklingsarbeid har vi funnet nye måter å kjøre prosesser på og nye måter å skape involvering på. Dette er lærdom vi har tatt med oss i arbeidet med ny samfunnsplan. Involvering er noe vi legger ekstra stor vekt, og vi gjør mer enn hva som er kravet i plan- og bygningsloven på dette området, sier Wolden.

I en by som Trondheim er det mange røster og ulike interesser som må høres, og deres innspill og synspunkter må så veies opp mot hverandre. I arbeidet med ny samfunnsplan har kommunen mottatt over to tusen innspill. Nå er forslagene gjennomgått, vurdert og bearbeidet. Snart skal forslaget til plan ut på høring, for så å vedtas politisk til høsten. Planen har fått navnet «Trondheimsløftet – sammen skaper vi Trondheim!»

-Det var inspirerende å høre mer om kommunes utviklingsarbeid. Trøndelag trenger et lokomotiv som Trondheim. De er fremoverlent, men samtidig så nedpå at de gledelig deler sine erfaringer med de andre kommunene i fylket – og det er bra, sier fungerende statsforvalter Øystein Johannessen.

Også andre sentrale tema

Kommunens rolle som tjenesteyter og myndighetsutøver ble også diskutert under dagens kommunebesøk. Her presenterte blant annet kommunen sitt arbeid med utenforskap, men også fastlegesituasjonen og helseplattformen ble diskutert. Trondheim kommune tar i bruk helseplattformen fra lørdag 7. mai.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.