NTNU-professor mottok St. Olavs Orden for fremragende forskning

Professor Helge Holden (t.v.) mottok den høythengende ordenen av statsforvalter Frank Jenssen. Foto: Margrethe Knudtzon / Statsforvalteren i Trøndelag

Professor Helge Holden mottok torsdag 27. juni ordenen Ridder av 1. klasse av den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin innsats for matematikkfaget. Statsforvalter Frank Jenssen sto for selve overrekkelsen under en markering i Rådssalen på NTNU.

Publisert 28.06.2024

- Det er min ære på vegne av H.M. Kongen, å få overrekke en særdeles høythengende æresbevisning til professor Helge Holden, sa Jenssen i sin tale.

- St. Olavs Orden tildeles som belønning for utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten. Smak på de ordene. Utmerkede fortjenester. For Norge. Og for menneskeheten. Det er med andre ord ikke en hvilken som helst gjerning som skal være utøvd for å tildeles St. Olav, la Jenssen til.

I tillegg til statsforvalterens overrekkelse, var det taler ved rektor Tor Grande, professor Martin Grötschel, professor Nils Henrik Risebro, preses May Thorseth, visepreses Terje Lohndal, ordfører Kent Ranum og Holden selv.

Den nyslåtte ridderen har i tillegg til fremragende forskning innen matematikk i samspillet med fysikk og teknologi, veiledet 24 doktorgradsstudenter og mer enn 90 mastergradsstudenter, opplyser universitetet.

Han har hatt en lang rekke sentrale verv nasjonalt og internasjonalt, blant annet som generalsekretær i International Mathematical Union, sekretær og visepresident i European Mathematical Society samt president for European Consortium for Mathematics in Industry. I Norge har han vært preses for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap og sittet i NTNUs styre i to perioder. Han er i dag leder for Abelkomiteen.

I tillegg til å motta St. Olavs orden, diplom og en bok om ordenen fikk professor Holden også invitasjon til audiens hos H. M. Kongen.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.