Hagerømlinger

Oppdatert 16.01.2024

Vi har lange tradisjoner for å importere prydplanter til hager og parker. I de fleste tilfeller er plantene til ubetinget glede, men når de finner veien over hagegjerdet, kan de lage trøbbel. Disse plantene kaller vi hagerømlinger. 

Mange importerte hageplanter har egenskaper som gjør at de konkurrerer ut andre planter, de er hardføre og de formerer seg raskt. Dette er gode egenskaper i et blomsterbed, men i vill natur fortrenger de stedegne artene og skaper monokulturer fremfor biologisk mangfold.

Statsforvalterens rolle

Statsforvalteren veileder og samordner tiltak mot fremmede skadelige arter. Mange fylker har utarbeidet regionale handlingsplaner mot fremmede arter og informasjonsbrosjyrer om hagerømlinger.

Kort om regelverket

Forskrift om fremmede organismer gjør det lettere å forhindre at fremmede skadelige arter kommer inn i landet, og at de sprer seg ut i naturen og truer naturmangfoldet. Det er forbudt å importere, selge og plante en del hageplanter. Som hovedregel må man ha tillatelse fra Miljødirektoratet for å sette ut fremmede arter i naturen, i parker og i dyrkede områder.

Lær mer

Vi har samlet en del nyttige lenker om temaet hagerømlinger. Flere statsforvaltere har laget egne brosjyrer om hagerømlinger, mange har også handlingsplaner der artene som er de største utfordringene i fylket, er omtalt.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Fakta

Fremmed art: En art som er innført til stedet, tilsiktet eller utilsiktet, men som opprinnelig hører hjemme et annet sted. De aller fleste gjør ingen skade, men noen påvirker det biologiske mangfoldet negativt.

Hagerømling: Hageplante som har forvillet seg ut i naturen og etablert seg der. Mange sprer seg ekstremt raskt og fortrenger stedegen natur.

Forbudsliste: Liste over arter det er forbudt å selge og plante.