Personvernombud

Personvernombudet gir råd til Statsforvalteren i Agder, og skal sikre at krav i personvernregelverk og interne retningslinjer for personvern blir fulgt. 

Publisert 22.08.2019, Sist endret 28.09.2023

Personvernombudet er også kontaktpunkt for de som virksomheten behandler personopplysninger om, slik som innsyn eller andre rettigheter. Personvernombudet er involvert i alle spørsmål som gjelder vern av personopplysninger, og har denne rollen for alle statsforvaltere.

Hva kan du kontakte personvernombudet om?

Du kan kontakte personvernombudet om alle personopplysninger vi behandler om deg og hvordan disse brukes. Dette kan være innsyn i dine personopplysninger, rettelse av personopplysninger som ikke er riktige eller hvilke rettigheter du har. Personvernombudet kan gi råd og ombudet kan ta saken videre i organisasjonen.

Du kan lese mer om personvernsrettigheter på Datatilsynets nettsider.

Personvernombudet har taushetsplikt.

Det er personvernforordningen og personopplysningsloven som regulerer hvordan personvernombudsordning skal fungere og hvilke plikter virksomheten og ombudet har.

Du kan lese mer om personvernombud på Datatilsynets nettsider.