Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Historikk

Til gavn og beste, for folk og miljø.

Publisert 08.10.2012

Statsforvalteren er Kongen og regjeringens representant i fylket. Vår oppgave er å sørge for at retningslinjer fra regjering og Storting blir fulgt opp regionalt og lokalt.

For å sikre at innbyggerne på Agder får de tjenestene de har krav på, utfører vi jevnlig tilsyn i kommunene. Vi behandler også klager fra innbyggere som ønsker å få vurdert lokale beslutninger, vedtak eller mangler ved tjenestetilbudet.

Ved siden av å utføre tilsyn, gir vi kommunene veiledning og hjelp til tolkning av lovverk og forskrifter. Vi arrangerer også jevnlig seminarer og kurs for fagpersonell.

I dialog med kommunene har vi utarbeidet modeller for tilsyn, opplæring og øvelser i samfunnssikkerhet og beredskap.

I den gamle fylkesmannsinstruksen står det at fylkesmannen – nå statsforvalteren – kan ta initiativ til “gavn og beste” for fylket. I dialog med kommuner, etater, næringsliv og innbyggere tar vi derfor jevnlig initiativ for å bedre tilværelsen for oss som bor her.

Med røtter helt tilbake til de første norske konger, er Statsforvalteren en av de eldste offentlige institusjonene i Norge. "Fylkesmannsinstruksen" har i hovedsak vært uforandret siden 1662.

 

PS: Vet du forskjell på Statsforvalteren med stor og liten S?

Forklaring:

Selve embetet skrives med stor S, slik: Statsforvalteren i Agder. Personen som er utnevnt (i statsråd) til å lede Statsforvalteren er statsforvalter (med liten s).