Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Frist Uke Høring
desember 2020
11. des 50 Søknad om etablering av behandlingsanlegg for fritidsbåter
november 2020
20. nov 47 Søknad om etablering av asfaltverk
02. nov 45 Søknad om etablering av behandlingsanlegg for fritidsbåter
oktober 2020
25. okt 43 Søknad om mottak og deponering av PFAS-holdige masser
15. okt 42 Søknad om endret tillatelse for Gjenvinning Sør-Vest AS
06. okt 41 Oppstart med frivillig vern av syv skogområder i Agder
02. okt 40 Søknad om endring av utslippstillatelse for Voss Production AS
02. okt 40 Søknad om totalrevidering av tillatelse for Grønvika avløpsanlegg
01. okt 40 Søknad om tillatelse til utslipp fra midlertidig anleggsvirksomhet
september 2020
15. sep 38 Høring av søknad om testtørking av manganmalm for Eramet Norway AS
Frist Høring
desember 2020
11. des Søknad om etablering av behandlingsanlegg for fritidsbåter
november 2020
20. nov Søknad om etablering av asfaltverk
02. nov Søknad om etablering av behandlingsanlegg for fritidsbåter
oktober 2020
25. okt Søknad om mottak og deponering av PFAS-holdige masser
15. okt Søknad om endret tillatelse for Gjenvinning Sør-Vest AS
06. okt Oppstart med frivillig vern av syv skogområder i Agder
02. okt Søknad om endring av utslippstillatelse for Voss Production AS
02. okt Søknad om totalrevidering av tillatelse for Grønvika avløpsanlegg
01. okt Søknad om tillatelse til utslipp fra midlertidig anleggsvirksomhet
september 2020
15. sep Høring av søknad om testtørking av manganmalm for Eramet Norway AS