Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
desember 2019
13. des 50 Kristiansand kommune og Fylkesmannen i Agder Fagdag for frisklivssentralene på Agder 2019 Frisklivssentralen i Kristiansand, Kjøita park 17-19
november 2019
28. nov 48 Fylkesmannen i Agder Fagsamling for barnehagemyndigheten i kommunene i Agder. Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand
27. nov 48 Fylkesmannen i Agder Fagfornyelsen høst 2019 Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand
26. nov - 27. nov 48 Fylkesmannen i Agder, Fylkesmannen i Telemark og Vestfold og KoRus – Sør Regional alkoholnettverksamling Scandic Kristiansand Bystranda
19. nov 47 Regional kompetansesenter for lindrende behandling- Helse Sør-Øst, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fagseminar - kommunale prosjekter i lindrende behandling Oslo Universitetsykehus, Ullevål
14. nov - 15. nov 46 Fylkesmannen i Agder Fag- og erfaringskonferanse sosiale tjenester i NAV, rus- og psykisk helse Hotel Ernst, Kristiansand
07. nov - 08. nov 45 Kurset arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen i Agder, Fylkesmannen i Telemark og Vestfold og Fylkesmannen i Oslo og Viken. Introduksjonskurs i kognitiv adferdsterapi Thon Hotel Arendal
06. nov - 07. nov 45 Fylkesmannen i Agder Landbruksfaglig samling Dyreparken hotell
05. nov - 06. nov 45 Konferansen arrangeres av KoRus Sør, fylkeskommunene og Fylkesmannen i Agder. Ungdata-konferansen Ung i Agder 2019 Scandic Sørlandet, Travparken, Kristiansand.
01. nov 44 Fylkesmannen i Agder Fylkesmannens oppvekstmøte 2019 Clarion Hotel Ernst, Kristiansand
oktober 2019
31. okt - 01. nov 44 Fylkesmannen i agder Fagkonferanse tjenester til utviklingshemmede 2019 Scandic Sørlandet hotell
23. okt - 24. okt 43 Miljødirektoratet Klimasamling for kommunene i Agder Scandic Bystranda, Kristiansand
23. okt 43 Prosjektet er et samarbeid mellom Antibiotikasenteret for primærmedisin ASP, Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS), Folkehelseinstituttet (FHI), norsk forening for alders og sykehjemsmedisin (DNLF) og Fylkesmannen i Agder. Antibiotikaintervensjon "RASK" Scandic Sørlandet, Travparkveien 14, 4536 Kristiansand
17. okt - 18. okt 42 Fylkesmannen i Agder Etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringene Scandic Sørlandet (Sørlandsparken, det gulet hotellet)
15. okt 42 Fylkesmannen i Agder og Sørlandet Sykehus HF Nettverkssamling barneansvarlige 2019 Undervisningssenteret ved Sørlandet sykehus HF, Kristiansand (Egsveien 100, bygg 8)
15. okt 42 Gro Berit Straum, Ruskoordinator, LMT Setesdal, epost: Gro.berit.straum@e-h.kommune.no Fagdag i Setesdal - Psykisk helse og rus Evjemoen kino og scene
14. okt - 15. okt 42 UIA mfl. Lokalbasert psykisk helsearbeid med forankring i antistigmaarbeid og recovery orienterte praksiser Kristiansand, Clarion Hotel Ernst
10. okt - 11. okt 41 Fylkesmannen i Agder Velkommen til Fylkesmannens høstmøte 2019, for helse og omsorgstjenester Scandic Sørlandet Sørlandsparken( det gule hotellet)
september 2019
19. sep 38 Fylkesmannen i Agder Fylkesmannens utdanningsmøte Dyreparken hotel (Noas Ark), Dyreparkveien 2, Kristiansand
16. sep 38 Fylkesmannen i Agder og fylkeskommunene AVLYST!!! Fagdag folkehelse og planlegging Mandal hotel/Buen kulturhus
12. sep - 13. sep 37 Universitetet i Agder Partnerskapskonferanse i Agder - Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen og Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand
09. sep - 10. sep 37 Fylkesmannen i Agder Kurs og gruppesamlinger for LIS1 - leger i Agder Scandic Sørlandet og Dyreparken Hotell
02. sep 36 Fylkesmannen i Agder og Risør kommune Historien om Stina - hva har vi lært? Risørhuset, Kragsgate 48A, Risør
august 2019
16. aug 33 Fylkesmannen i Agder Arendalsuka – «Hvordan mestrer vi livet?» - Fylkesmannens barn- og ungeseminar 2019 Clarion hotell Tyholmen, sal A
juni 2019
19. jun 25 Fylkesmannen i Agder og NAV Fylke Fagdag kvalifiseringsprogrammet Kommer senere
11. jun - 12. jun 24 Kurset arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen i Agder, Fylkesmannen i Telemark og Vestfold og Fylkesmannen i Oslo og Viken. Kurs i Motiverende intervju Scandic Sørlandet
06. jun 23 Fylkesmannen og Agder politidistrikt Temadag om evakuerte- og pårørendesenter (EPS) for kommunene på Agder, m.fl. Nils Henrik Abels hus, Tordenskjoldsgate 68, Kristiansand
06. jun - 07. jun 23 Fylkesmannen i Agder Prosjektsamling - Habilitering/rehabilitering Strand Hotel Fevik
04. jun - 05. jun 23 Fylkesmannen i Agder Fylkesmannens møte med barnehagemyndigheten våren 2019 Strand Hotell, Fevik (Grimstad)
mai 2019
15. mai 20 Fylkesmannen i Agder og KS Agder Lokalt informasjonsmøte om kommuneproposisjonen 2020 og vårkonferanse for ordførere og rådmenn Scandic Bystranda, Kristiansand
15. mai 20 Fylkesmannen i Agder Smittevernkonferansen 2019 Dyreparken Hotel, Kristiansand
13. mai 20 Kristiansand kommune, Fylkesmannen i Agder, Vest-Agder fylkeskommune, Vest-Agder bonde- og småbrukarlag, Vest-Agder Bondelag og Aust-Agder bondelag. Seminar om urbant landbruk Grønt Senter, Odderøyveien 5, Kristiansand
10. mai 19 Overordnet Strategisk Samarbeidsutvalg (OSS) ( alle kommuner på Agder og Sørlandet sykehus HF) Implementeringskonferanse -pakkeforløp rus og psykisk helse Scandic Hotel Sørlandet
09. mai 19 Fylkesmannen i Agder Avlyst - Analysefestivalen 2019 Tangen videregående skole, Kristiansand
06. mai - 07. mai 19 Fylkesmannen i Agder Kurs i generell økonomisk rådgivning Strand Hotell Fevik
06. mai - 08. mai 19 Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i samarbeid med Klinikk for psykisk helse, Psykiatrisk avdeling, Sørlandet sykehus HF Landskonferansen i alderspsykiatri 2019 Radisson Blu Caledonien Hotel - Kristiansand
april 2019
11. apr 15 Fylkesmannen i Agder, Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt og Kristiansand kommune Kristiansandskonferansen 2019 Kilden teater- og konserthus i Kristiansand
10. apr - 11. apr 15 Fylkesmannen i Agder, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, IMDi region sør og Husbanken Boligsosial konferanse 2019 Quality Hotell Tønsberg
08. apr 15 Fylkesmannen Fagsamling Kvalifiseringsprogrammet Dyreparken hotell
mars 2019
27. mar 13 Fylkesmannen i Agder Fylkesmannen i Agder inviterer til «Styrerkonferansen» 27. mars 2019 «Ledelse for læring i praksis» Kristiansand Radisson Blu Caledonien hotel
26. mar 13 NAV Arendal Konferanse om inkludering - Hvorfor virker metoden Supported Employment? Clarion Hotel Tyholmen, Arendal
26. mar 13 Fylkesmannen og KoRus Sør Lederseminar om rus og psykisk helse Thon Hotel Arendal
13. mar 11 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder i samarbeid med SSHF Voksenhabiliteringen Helse og omsorgstjenesteloven kapittel 9 om tvang og makt Horisonten, Lillesand
11. mar - 13. mar 11 Fylkesmannen i Agder Kurs og gruppeveiledning for LIS1-leger Scandic Sørlandet og Dyreparken hotell
07. mar 10 TEFA-gruppen Velkommen til TEFA-seminaret 2019 Dyreparken Hotell, Kristiansand
07. mar - 08. mar 10 Se oppslag Sammen om velferdsteknologi i Agder Arendal kulturhus, Store Torungen
februar 2019
19. feb 8 dff Test kurs ja ja
januar 2019
30. jan - 31. jan 5 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Kommunelegemøtet 2019 Strand Hotel Fevik
30. jan 5 Fylkesmannen Orienteringsmøte om tilskuddsforvaltning på helse-, omsorg- og sosial området Scandic Hotel Sørlandsparken
26. jan 4 Fylkesmannen i Agder i samarbeid med Søgne videregående skole og Økologisk Norge Regional nettverkssamling for andelslandbruk på Agder Søgne videregående skole
Dato Arrangement
desember 2019
13. des Fagdag for frisklivssentralene på Agder 2019
november 2019
28. nov Fagsamling for barnehagemyndigheten i kommunene i Agder.
27. nov Fagfornyelsen høst 2019
26. nov - 27. nov Regional alkoholnettverksamling
19. nov Fagseminar - kommunale prosjekter i lindrende behandling
14. nov - 15. nov Fag- og erfaringskonferanse sosiale tjenester i NAV, rus- og psykisk helse
07. nov - 08. nov Introduksjonskurs i kognitiv adferdsterapi
06. nov - 07. nov Landbruksfaglig samling
05. nov - 06. nov Ungdata-konferansen Ung i Agder 2019
01. nov Fylkesmannens oppvekstmøte 2019
oktober 2019
31. okt - 01. nov Fagkonferanse tjenester til utviklingshemmede 2019
23. okt - 24. okt Klimasamling for kommunene i Agder
23. okt Antibiotikaintervensjon "RASK"
17. okt - 18. okt Etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringene
15. okt Nettverkssamling barneansvarlige 2019
15. okt Fagdag i Setesdal - Psykisk helse og rus
14. okt - 15. okt Lokalbasert psykisk helsearbeid med forankring i antistigmaarbeid og recovery orienterte praksiser
10. okt - 11. okt Velkommen til Fylkesmannens høstmøte 2019, for helse og omsorgstjenester
september 2019
19. sep Fylkesmannens utdanningsmøte
16. sep AVLYST!!! Fagdag folkehelse og planlegging
12. sep - 13. sep Partnerskapskonferanse i Agder - Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen og Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen
09. sep - 10. sep Kurs og gruppesamlinger for LIS1 - leger i Agder
02. sep Historien om Stina - hva har vi lært?
august 2019
16. aug Arendalsuka – «Hvordan mestrer vi livet?» - Fylkesmannens barn- og ungeseminar 2019
juni 2019
19. jun Fagdag kvalifiseringsprogrammet
11. jun - 12. jun Kurs i Motiverende intervju
06. jun Temadag om evakuerte- og pårørendesenter (EPS) for kommunene på Agder, m.fl.
06. jun - 07. jun Prosjektsamling - Habilitering/rehabilitering
04. jun - 05. jun Fylkesmannens møte med barnehagemyndigheten våren 2019
mai 2019
15. mai Lokalt informasjonsmøte om kommuneproposisjonen 2020 og vårkonferanse for ordførere og rådmenn
15. mai Smittevernkonferansen 2019
13. mai Seminar om urbant landbruk
10. mai Implementeringskonferanse -pakkeforløp rus og psykisk helse
09. mai Avlyst - Analysefestivalen 2019
06. mai - 07. mai Kurs i generell økonomisk rådgivning
06. mai - 08. mai Landskonferansen i alderspsykiatri 2019
april 2019
11. apr Kristiansandskonferansen 2019
10. apr - 11. apr Boligsosial konferanse 2019
08. apr Fagsamling Kvalifiseringsprogrammet
mars 2019
27. mar Fylkesmannen i Agder inviterer til «Styrerkonferansen» 27. mars 2019 «Ledelse for læring i praksis»
26. mar Konferanse om inkludering - Hvorfor virker metoden Supported Employment?
26. mar Lederseminar om rus og psykisk helse
13. mar Helse og omsorgstjenesteloven kapittel 9 om tvang og makt
11. mar - 13. mar Kurs og gruppeveiledning for LIS1-leger
07. mar Velkommen til TEFA-seminaret 2019
07. mar - 08. mar Sammen om velferdsteknologi i Agder
februar 2019
19. feb Test kurs
januar 2019
30. jan - 31. jan Kommunelegemøtet 2019
30. jan Orienteringsmøte om tilskuddsforvaltning på helse-, omsorg- og sosial området
26. jan Regional nettverkssamling for andelslandbruk på Agder