Møtte kommunene i Indre Namdal med tilbud om samarbeid

Statsforvalter Frank Jenssen sammen med Kennet Tømmermo Reitan fra ungdommens distriktspanel under kommunebesøket i Indre Namdal torsdag ettermiddag.
Statsforvalter Frank Jenssen sammen med Kennet Tømmermo Reitan fra ungdommens distriktspanel under kommunebesøket i Indre Namdal torsdag ettermiddag.

Statsforvalter Frank Jenssen og ledergruppen møtte kommunene i Indre Namdal torsdag for å diskutere utfordringer i kommunene, og hvordan disse skal møtes i framtida.

Publisert 16.09.2021

Statsforvalteren gjennomfører årlig omtrent 10 kommunebesøk. Torsdagens besøk med kommunene i Indre Namdal kom som et resultat av at besøket hos Grong kommune tidligere i høst måtte utsettes på grunn av korona.

Dette er første gangen Statsforvalteren har møtt flere kommuner sammen. Med seg i kofferten hadde Frank Jenssen og Statsforvalterens ledergruppe et tilbud som skal tilrettelegge for økt samarbeid.

Kennet Tømmermo Reitan, fra ungdommens distriktspanel åpnet dialogmøtet, og kom med flere klare anbefalinger til tiltak kommunene må gjøre for å lykkes med å tiltrekke seg ungdommer som kanskje har flyttet ut av kommunen for jobb eller studier.

Kommunene i Indre Namdal samarbeider allerede på mange områder, men erkjenner samtidig at de kan ha mye å tjene må både økt samarbeid og kanskje også nye og alternative samarbeidsformer.

For å bistå kommunene har derfor Statsforvalteren foreslått å bidra med ressurser for å drive samarbeidsprosessen.

– Dette er jo et resultat av både de kommunebesøkene vi har hatt i Indre Namdal tidligere, samt det oversiktsbildet som vi har over kommunene i regionen, sier statsforvalter Frank Jenssen.

Forslaget ble godt mottatt av ordførerne i de fire kommunene, som alle uttalte i møte med Statsforvalteren at det er store oppgaver de står overfor, og at de tror flere av dem kan løses gjennom samarbeid.

– Det vi snakker om er kort fortalt konsulentbistand som skal hjelpe kommunene med å kartlegge hvilke områder det kan samarbeides på, samt hvordan samarbeidet kan innrettes, sier Jenssen.

I tillegg ble tema som boligbygging, arealplanlegging, befolkningsutvikling og muligheter på tvers av kommunegrensene diskutert.

Kontaktpersoner