Informasjonsmøte for verger

I løpet av våren 2019 ble det arrangert til sammen 13 informasjonsmøter for verger på 9 ulike steder i Trøndelag, fra Oppdal i sør til Rørvik i nord.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.04.2019

I underkant av 1000 verger har deltatt på denne opplæringen. Innholdet har først og fremst handlet om hvordan verger med økonomisk mandat skal ivareta vergehavers interesser og hvordan verge leverer vergeregnskap i Altinn. Denne typen arrangement utgjør en viktig del av den veiledningen Fylkesmannen gir til vergene.

 

Vedlagt følger presentasjonen det ble snakket rundt på møtene våren 2019.