Kontakter departementet

Fylkesmannen i Trøndelag har nå sendt en henvendelse til Klima- og miljødepartementet vedrørende motorferdsel i utmark.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.09.2019

Tidligere denne uken ble det kjent at Fylkesmannen i Trøndelag har sluttbehandlet seks saker der Lierne kommune har åpnet for bruk av ATV i utmark. Vedtakene i Lierne ble ikke opphevet, selv om Fylkesmannen mener dispensasjonene som kommunen har gitt ikke er i tråd med gjeldene regelverket. Bakgrunn for at vedtakene ikke ble opphevet baserer seg blant annet på at søkerne har innrettet seg til løyvene de har fått, noe som er et tungtveiende, men og det faktum at det har tatt lang tid før saken har blitt sluttbehandlet.

Kontakter Klima- og miljødepartementet

Samtidig med at Fylkesmannen vedtok å ikke oppheve vedtakene i Lierne, varslet Fylkesmannen at man ville henvende seg til departementet. Hensikten med dette er å få en nærmere presisering og avklaring om lov om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag. Til høyre ligger Fylkesmannens henvendelse til Klima- og miljødepartementet.