Frist Uke Høring
desember 2020
22. des 52 Søknad om utslippstillatelse for Statkraft Energi AS i forbindelse med rehabilitering av Nesjødammen i Tydal kommune
15. des 51 Søknad om utslippstillatelse for Nye Veier AS for midlertidig anleggsarbeider og utslipp av vaskevann fra tunneler på ferdig vei på E 6 langs strekningen Kvithammer-Åsen i Stjørdal kommune.
november 2020
05. nov 45 Høring -midlertidig endring av tillatelse - Retura TRV AS - Heggstadmoen - Trondheim
05. nov 45 Midlertidig tillatelse til sortering av gravemasser - Heggstadmoen - Trondheim
03. nov 45 Høring - søknad om tillatelse til drift av snødeponi - Asp pukkverk - Steinkjer kommune
oktober 2020
25. okt 43 Søknad om økt produksjon ved fabrikken på Valsneset, Ørland kommune
21. okt 43 Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø – Vasøy Fisk AS – Vasøy i Vallersund, gb.nr. 85/85, Ørland kommune
16. okt 42 Kunngjøring – søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø – Strandvåghalvøya i Halsa, gb.nr. 239/2, Heim kommune
15. okt 42 Søknad om etablering av 3 deponier i forbindelse med ny E6 fra Ulsberg (Rennebu kommune) til Vindåsliene (Midtre Gauldal kommune).
september 2020
14. sep 38 Høring av søknad fra Trondheim lufthavn Værnes om endring av tillatelse til brannøving og utslipp av PFAS
06. sep 36 Høring - søknad om tillatelse til deponering av rene jord- og steinmasser - Høgmælen deponi og Mo deponi - Melhus kommune
06. sep 36 Høring - søknad om tillatelse til deponering av rene jord- og steinmasser - Ottersbo pukkverk - Ørland kommune
05. sep 36 Søknad om utslippstillatelse for Nye Veier AS for midlertidig anleggsarbeider på E6 langs strekningen Væretunnelen – Helltunnelen i Malvik kommune
august 2020
30. aug 35 Høring - søknad om tillatelse til deponering av rene jord- og steinmasser - Solbu - Orkland kommune
30. aug 35 Høring - forslag til vilkår - Bilopphugging Ytre Namdal - Nærøysund kommune
30. aug 35 Søknad om endring av tillatelse - Retura IR AS - Fiborgtangen - Levanger
23. aug 34 Søknad om deponering av rene masser og økt mengde for mottak og knusing av betong - Halsan, Tjuvholet og Hello - Frøseth AS
23. aug 34 Søknad om mottak og sanering av fritidsbåt - Viking Gjenvinning Trøndelag AS - Orkland kommune
23. aug 34 Høring - søknad om tillatelse til deponering av rene jord- og steinmasser - Tanem massedeponi - Trondheim kommune
21. aug 34 Høring – søknad om tillatelse til utfylling i sjø - Lervågen –Falkenberg service AS – Hitra kommune
Frist Høring
desember 2020
22. des Søknad om utslippstillatelse for Statkraft Energi AS i forbindelse med rehabilitering av Nesjødammen i Tydal kommune
15. des Søknad om utslippstillatelse for Nye Veier AS for midlertidig anleggsarbeider og utslipp av vaskevann fra tunneler på ferdig vei på E 6 langs strekningen Kvithammer-Åsen i Stjørdal kommune.
november 2020
05. nov Høring -midlertidig endring av tillatelse - Retura TRV AS - Heggstadmoen - Trondheim
05. nov Midlertidig tillatelse til sortering av gravemasser - Heggstadmoen - Trondheim
03. nov Høring - søknad om tillatelse til drift av snødeponi - Asp pukkverk - Steinkjer kommune
oktober 2020
25. okt Søknad om økt produksjon ved fabrikken på Valsneset, Ørland kommune
21. okt Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø – Vasøy Fisk AS – Vasøy i Vallersund, gb.nr. 85/85, Ørland kommune
16. okt Kunngjøring – søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø – Strandvåghalvøya i Halsa, gb.nr. 239/2, Heim kommune
15. okt Søknad om etablering av 3 deponier i forbindelse med ny E6 fra Ulsberg (Rennebu kommune) til Vindåsliene (Midtre Gauldal kommune).
september 2020
14. sep Høring av søknad fra Trondheim lufthavn Værnes om endring av tillatelse til brannøving og utslipp av PFAS
06. sep Høring - søknad om tillatelse til deponering av rene jord- og steinmasser - Høgmælen deponi og Mo deponi - Melhus kommune
06. sep Høring - søknad om tillatelse til deponering av rene jord- og steinmasser - Ottersbo pukkverk - Ørland kommune
05. sep Søknad om utslippstillatelse for Nye Veier AS for midlertidig anleggsarbeider på E6 langs strekningen Væretunnelen – Helltunnelen i Malvik kommune
august 2020
30. aug Høring - søknad om tillatelse til deponering av rene jord- og steinmasser - Solbu - Orkland kommune
30. aug Høring - forslag til vilkår - Bilopphugging Ytre Namdal - Nærøysund kommune
30. aug Søknad om endring av tillatelse - Retura IR AS - Fiborgtangen - Levanger
23. aug Søknad om deponering av rene masser og økt mengde for mottak og knusing av betong - Halsan, Tjuvholet og Hello - Frøseth AS
23. aug Søknad om mottak og sanering av fritidsbåt - Viking Gjenvinning Trøndelag AS - Orkland kommune
23. aug Høring - søknad om tillatelse til deponering av rene jord- og steinmasser - Tanem massedeponi - Trondheim kommune
21. aug Høring – søknad om tillatelse til utfylling i sjø - Lervågen –Falkenberg service AS – Hitra kommune