Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Utsatt frist for tros- og livssynssamfunn til å sende inn årsmelding og regnskap for 2019

På grunn av det pågående koronautbruddet vil nært forestående årsmøter i mange tros- og livssynssamfunn måtte utsettes. Ny frist er i første omgang satt til 15.mai 2020.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 16.03.2020

Barne- og familiedepartementet har besluttet å gi utsatt frist til samtlige tros- og livssynssamfunn, i første omgang til 15. mai 2020.