Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Ny lov om tros- og livssynssamfunn

Ny lov om trossamfunnslov trer i kraft den 1.1.2021. Du kan lese mer om endringene på sidene til regjeringen.no.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 20.10.2020

 

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-lov-om-tros--og-livssynssamfunn/id2771526/