Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Statsborgerseremoni 2019 i Trondheim

Lørdag 23. november 2019 har Fylkesmannen i Trøndelag gleden av å invitere nye norske statsborgere fra den sørlige delen av fylket til statsborgerseremoni i Erkebispegården.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 13.09.2019

Les mer