Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Statsborgerseremoni 2018 -Steinkjer

Fylkesmannen i Trøndelag har gleden av å invitere nye norske statsborgere fra den nordlige delen av fylket, til statsborgerseremoni på Statens hus, Strandvegen 38 i Steinkjer lørdag 3. november 2018 fra kl 12.30 – kl 16.00

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 02.10.2018

Les mer