Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Samlet til statsborgerseremoni

Rundt 25 nye norske statsborgere ble i helgen ønsket velkommen i en høytidelig seremoni på Statens hus i Steinkjer.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 03.11.2018

Seremonien for nye statsborgere markerer overgangen til norsk statsborgerskap. Markeringen gir nye statsborgere anledning til offentlig å vise sin tilknytning til Norge. Den gir også lokal- og storsamfunnet anledning til å ønske nye statsborgere velkommen.

Det var fylkesmann Frank Jenssen som ledet seremonien som ble arrangert lørdag 3. november.

På den høytidelige seremonien deltok nærmere 25 nye norske statsborgere med følge. Denne ganger var nye statsborgere tilhørende kommunene Frosta, Grong, Inderøy, Levanger, Namsos, Nærøy, Steinkjer, Verdal, Verran og Vikna som var tilstede.

Helgas seremoni er den andre av i alt tre seremonier som Fylkesmannen i Trøndelag arrangerer i år. Den første ble arrangert lørdag 26. mai i Trondheim.

Under seremonien avgir de nye statsborgere et troskapsløfte, som lyder slik:
«Som norsk statsborger lover jeg troskap til mitt land Norge og det norske samfunnet, og jeg støtter demokratiet og menneskerettighetene og vil respektere landets lover.»