Namneendringar

Oppdatert 02.01.2023

Om du ønskjer å endre namn, må du melde frå til skattekontoret. Dersom skattekontoret ikkje godtek namneendringa, kan du klage til Statsforvaltaren.

Dersom nokon andre som er part i saka, klagar på at skattekontoret har godteke namneendringa, er også Statsforvaltaren klageinstans. Alle klager i slike saker skal sendast til skattekontoret.

Vis meir