Oversikten viser de fleste tilskuddsordninger vi administrerer, men er ikke uttømmende.

Vi publiserer informasjon om ordningene løpende. Vi publiserer også en del informasjon direkte på fagsidene, og anbefaler derfor at du oppretter et abonnement på nyhetsvarsling, der du selv velger hvilke tema du ønsker varsling for.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. feb Meld behov for tilskudd til lokal kompetanseutvikling i barnehager og skoler Eiere av offentlige og private barnehager og skoler
Søknadsfrist Tittel
01. feb Meld behov for tilskudd til lokal kompetanseutvikling i barnehager og skoler