Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Søknadsfrist:
1. april 2023 23:59
Målgruppe:
Kommuner og fylkeskommuner
Ansvarleg:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Kven kan søke:
Kommuner og fylkeskommuner med ansvar for ungdom som søker oppholdstillatelse eller familiegjenforening

Tilskuddet skal finansiere og stimulere kommuner og fylkeskommuner til å tilby grunnskoleopplæring/ videregående opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge.

Publisert 24.01.2023

For å få statstilskudd er det et krav at det blir gitt grunnskoleopplæring / videregående opplæring og at eleven oppholder seg lovlig i landet.

Søknadsfrist 

Tilskuddet utbetales etterskuddsvis. For høstsemesteret 2022 er søknadsfristen 1. april 2023. Søknaden skal sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Søknadsskjema, informasjon om ordningen og satser for tilskudd

Du finner søknadsskjema, informasjon om ordningen og satser for tilskuddet på nettsiden til Utdanningsdirektoratet her eller under fanen "Lenker".

Målgruppe for opplæring

  1. Barn og ungdom i alderen 16-18 år (asylsøkere) med rett og/eller plikt til grunnskoleopplæring, som søker oppholdstillatelse eller familiegjenforening.
  2. Ungdom i alderen 16-18 år (asylsøkere), som søker om oppholdstillatelse eller familiegjenforening, og som har rett til videregående opplæring.

Hvem kan søke om tilskudd

Kommuner og fylkeskommuner med ansvar for ungdom som søker oppholdstillatelse eller familiegjenforening.

 

Søknadsfrist:
1. april 2023 23:59
Målgruppe:
Kommuner og fylkeskommuner
Ansvarleg:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Kven kan søke:
Kommuner og fylkeskommuner med ansvar for ungdom som søker oppholdstillatelse eller familiegjenforening