Utlysning av prosjektskjønnsmidler for 2022

Søknadsfrist:
31. mars 2022
Målgruppe:
Oslo kommune og kommuner i Viken
Ansvarleg:
Samordningsstaben

Deler av tilbakeholdte skjønnsmidler lyses ut til fornyings- og innovasjonsprosjekter for kommunene våre.

Publisert 16.02.2022

Retningslinjer fra Kommunal- og distriktsdepartementet styrer fordelingen vår, se retningslinjene i menyen til høyre.

Av hensyn til begrenset avsatt ramme for prosjektskjønn og våre føringer for skjønnstildelingen vil tverrfaglige prosjekter og prosjekter som flere kommuner samarbeider om bli prioritert av oss. Kommuner som har pågående, ikke avsluttede prosjekter, vil ikke bli prioritert. Unntaket er oppfølging av flerårige prosjekter. 

Det er viktig at kommunene leser departementets retningslinjer og vårt utlysningsbrev om krav til søknad, avgrensninger og rapport.

Søknaden sendes elektronisk gjennom søknads- og rapporteringsbasen ISORD: https://prosjektskjonn.fylkesmannen.no

Søknadsfrist:
31. mars 2022
Målgruppe:
Oslo kommune og kommuner i Viken
Ansvarleg:
Samordningsstaben