Hvis hjemmet ditt rammes av flom

Å oppleve at hus og eiendom rammes av flom kan være både skremmende og trist. Når vannet trekker seg tilbake, kan det dukke opp mange spørsmål. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har laget gode råd til de som vender hjem til en bolig som er rammet av flom.

Publisert 16.08.2023

Sørg for at eiendommen er trygg

Det kan være utrygt å oppholde seg i hus eller på eiendom som har vært utsatt for flom. Hvis du måtte forlate eiendommen på grunn av evakuering må du vente til politiet opphever evakueringen før du kan vende hjem. Gå aldri inn på et område som er sperret av – selv ikke om det er din egen eiendom. 

Ta kontakt med forsikringsselskapet

Etter en flom bør du ta kontakt med forsikringsselskapet ditt så snart som mulig. Ta gjerne bilder av skadene hvis det er forsvarlig. Skriv en liste over ødelagte eiendeler og ta vare på kvitteringer hvis de ikke er ødelagt av vannet. Vær oppmerksom på at huset eller bygningen, og innboet ofte er på to forskjellige avtaler – noen ganger også i forskjellige selskap. Husk i tilfelle å melde fra til begge. Forsikringsselskapet ditt vil veilede deg videre i prosessen.

Smittevern

Etter oversvømmelser og flom kan det være risiko for å bli utsatt for smitte fra urent vann og jordmasser. Noen enkle forholdsregler kan beskytte de som skal rydde opp. Når man går inn i et tidligere flomrammet område, kan det være åpenbare årsaker til smitterisiko, for eksempel kloakk og avrenning fra møkkjellere. Selv om det ikke er synlig forurensning, eller man kjenner lukt, kan det allikevel være smittestoffer fra andre kilder som ikke er mulig å oppdage. Derfor bør man alltid ta høyde for at alt som har vært i kontakt med flomvann kan være forurenset.

På Folkehelseinstituttets nettsider finner du råd om smittevern ved opprydning etter flom.

Flere råd finner du i saken på sikkerhverdag.no: Hvis hjemmet ditt rammes av flom.