Møte med kommunene i dag

I formiddag arrangerte Statsforvalteren i Oslo og Viken et møte der fylkesberedskapsrådet og alle Vikens kommuner var invitert. Tema var situasjonen i Ukraina.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 04.03.2022

Assisterende statsforvalter Ingvild Aleksandersen innledet møtet med å understreke at trusselsituasjonen er uendret.

Møtet ble gjennomført digitalt, og det ble blant annet orientert om flyktiningeberedskap, atomberedskap og jodtabletter, tilfluktsrom og barn og unge.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Sivilforsvaret, Politiets sikkerhetstjeneste og Utlendingsdirektoratet ga god informasjon og svarte på spørsmål fra kommunene.

 

Oppdatert og korrekt informasjon om situasjonen finner du på regjeringen.no