Nasjonal veileder for nødnett i helsetjenesten

Veilederen ble oppdatert 28. august 2018.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 03.09.2018

Veilederen (2.0) skal være et verktøy for økt samhandling mellom de akuttmedisinske tjenestene ved at de skal kunne kommunisere internt og på tvers av etablerte kommune-, region- og helseforetaksgrenser i et felles, lukket, enhetlig og landsdekkende kommunikasjonsnett – Nødnett.

Veilederen skal legge grunnlag for bruk av Nødnett for varsling og håndtering av henvendelser om behov for akuttmedisinsk hjelp, kommunikasjon innen helse- og omsorgstjenesten, og kommunikasjon med andre nødetater og beredskapsaktører.

Veilederen er tilgjengelig elektronisk på: 
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-veileder-for-nodnett-i-helsetjenesten

Kontaktpersonar