Avløsning ved ferie og fritid

Du kan søke om avløsertilskudd ved del 2 av søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Søknadsfristen er 15. oktober. Søknadsskjemaet er felles for produksjonstilskudd og avløsertilskudd ved ferie og fritid.

Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid (avløsertilskudd) er en refusjonsordning som skal legge til rette for at husdyrprodusenter skal kunne ta ferie og få ordna fritid og hjelp til avlastinng gjennom å bidra til finansiering av arbeidskraft som leies inn. Ordningen skal bidra til «et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp», jf. forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 1.

Les mer om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid på nettsiden til Landbruksdirektoratet.

Elektronisk søknad

Søknader skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-Porten i Altinn.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.