Produksjonstilskudd – ny søknadsomgang 2020, del 1 av søknaden

Søknadsomgang 2020, del 1, åpner 1.mars. Ved denne søknadsomgangen er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Fra og med i år blir det gjeninnført trekk for søknader som leveres etter at søknadsfristen er ute. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 26.02.2020

Produksjonstilskudd – ny søknadsomgang 2020, del 1 

Søknadsmaterialet for søknadsomgangen i mars 2020 er nå klart. Det gjelder generell informasjon om søknadsomgangen, oppdatert veileder og oppdaterte kommentar- og saksbehandlingsrundskriv. 

Ved søknadsomgangen i mars er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Søkerne kan levere søknaden fra og med 1. mars. Papirskjema finnes også, men kun til bruk når det er “umulig” å få levert elektronisk søknad. Søknadsfristen er 15. mars. Det er anledning til å endre opplysningene i innsendt søknad fram til og med 29. mars. 

Les mer om søknadsomgangene i 2020 under lenken i høyre marg.

Produksjonstilskudd – nye bestemmelser om søknader levert etter at søknadsfristen er gått ut. 

Fra og med i år blir det gjeninnført trekk for søknader som leveres etter at søknadsfristen er ute. For søknader som eventuelt leveres i perioden fra og med 16. mars til og med 29. mars, blir det et trekk i tilskuddet på kr 1 000 for hver dag som er gått etter søknadsfristen. 29. mars er siste mulighet til å levere del 1 av søknaden med reduksjon i tilskuddet. 

Forskriften er oppdatert med nye bestemmelser om søknader som blir levert etter at søknadsfristen har gått ut, se § 8, andre ledd. 

Produksjonstilskudd frister 2020

  • 1. mars: Elektronisk søknad åpnes
  • 15. mars: Søknadsfrist for del 1 av søknaden
  • 29. mars: 
    - Siste mulighet til å endre opplysninger i del 1 av innsendt søknad.
    - Siste mulighet til å levere del 1 av søknaden med reduksjon i tilskuddet.