Autorisasjon plantevern og gnagermidler

Bilde av traktor med sprøyte og innfelt bilde av en rotte

Kommunen skal vurdere om vilkårene for å få autorisasjon er oppfylt.

Rutine:

 1. Når Statsforvalteren har rettet eksamensoppgaver, legger vi inn de som har bestått i autorisasjonsdatabasen og sender ut kursbevis
 2. Kommunen vurderer vilkårene for den enkelte for å få autorisasjon. Kursdeltagere med bestått eksamen tar selv kontakt med landbruksforvaltningen i kommunen om autorisasjon 
 3. Er vilkårene oppfylt, legger kommunen inn i autorisasjonsdatabasen at vedkommende skal ha autorisasjon
 4. Autorisasjonsbeviset sendes direkte til kursdeltageren fra trykkeriet Mattilsynet samarbeider med. Det kan ta et par-tre uker fra kommunen har lagt inn autorisasjon til deltagerne har autorisasjonsbeviset i postkassa. Det er mulig å skrive ut et midlertidig bevis
 5. Dersom vilkårene ikke er oppfylt skal kommunen fatte et skriftlig vedtak om avslag på autorisasjon

 

Vilkår

Vilkår plantevernautorisasjon:

 • må være over 18 år
 • må ha yrkesmessig behov for å kjøpe og bruke plantevernmidler, se § 7 i instruksen for eksempler på yrkesmessige behov

Vilkår gnagermiddelautorisasjon:

 • må ha gyldig plantevernautorisasjon
 • må eie eller leie landbrukseiendom

  I denne brukerveiledningen står det mer om vurdering av vilkår for gnagermiddelautorisasjon. I begrepet "leier/leier en landbrukseiendom", inngår også ektefeller til de som eier/leier gården serdom det er særeie på gården, men hvor det i praksis er ektefellen som driver den. 

Ansatte på landbruksskoler/forsøksgårder etc. har også ofte et ønske om gnagermiddelautorisasjon. Ifølge Mattilsynet føyer det seg inn i rekken med store driftsenheter hvor  f.eks. eier kun er daglig leder, men s ansatte gjør selve arbeidet. Da forskriften ble laget ble det fra LMDs side presisert at ordningen ikke gjalt ansatte. Kun de som eide eller leide landbrukseiendom skulle få dette beviset. Øvrige må benytte seg av profesjonelle skadedyrbekjempere, med mindre det er tilstrekkelig med hobbypreparatene som alle kan kjøpe.

Man kan søke dispensasjon hos Mattilsynet, men dispensasjon gis kun i særskilte tilfeller. Dispensasjonssøknader sendes til Mattilsynets postmottak.

 

Autorisasjonsdatabasen

Autorisasjonsdatabasene for plantevern og gnagermidler har følgende nettadresser:

Brukernavn og passord er det samme for de to databasene. Les mer i brukerveiledningen.


Regelverket


Publisert 27.11.2023

Kurs for instruktører på tilleggskurs om gnagermidler

Mattilynet skal lære opp kursinstruktører som skal holde tilleggskurs for gnagermidler. I den forbindelse inviterer Mattilynet til kurs 19. mars 2024 på Radisson Blu Hotel, Gardermoen.