Utbrudd av fugleinfluensa - kommunene må være forberedt

Det er påvist høypatogen fugleinfluensa hos villfugl flere steder i landet.  Mattilsynet har gitt informasjon til kommunene om forberedelser for en slik situasjon.

Publisert 28.07.2023

Smitten sirkulerer blant ville fugler, og vi må ta høyde for at utbrudd med et stort antall syke og døde villfugl kan oppstå også i vårt område.
Mattilsynet oppfordrer kommunene til å gjøre nødvendige forberedelser for en slik situasjon.

Som tidligere er det viktig å minne fjørfeholdere i kommunene om at godt smittevern er nødvendig.

Mattilsynet har bedt om at Statsforvalteren Oslo og Viken formidler et informasjonsbrev til alle kommunene.

Brevet til kommunene fra Mattilsynet ligger vedlagt i høyremenyen. Mer informasjon finner du hos Folkehelseinstituttet og Mattilsynet. Flere lenker til nettsider ligger i brevet fra Mattilsynet.