Pass på skogen – nå øker skogbrannfaren

Ekstra tiltak er satt i verk for å redusere faren for skogbrann ved arbeid i skogen. Her er vann- og slukkeutstyr tilgjengelig, og kjørebelter er tatt av skogsmaskinene. Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

I store deler av Sør- og Østlandet er skogbrannfareindeksen nå mørkerød - det høyeste nivået i indeksen. Landbruksdirektoratet oppfordrer til årvåkenhet.

Publisert 16.06.2023

– Nå er det viktig at skogeierne hever egenberedskapen, både for å hindre skogbranner, for vakthold og oppfølging ved en eventuell brann, sier rådgiver Silje Stavdal i Landbruksdirektoratet.

Les hele artikkelen på Landbruksdirektoratet sine sider.

Oppfordring

De trekker fram følgende oppfordring:

  • Varsle publikum som ferdes i skogen
  • Vær varsom ved arbeid
  • Vær årvåken ved tordenvær
  • Ha slukkeutstyr lett tilgjengelig

Oppfordringen gjelder alle som ferdes i skogen.

Bilde som viser farevarsel for skogbrann juni 2023. Hele Østlandet har rødt eller mørkerødt varsel.
Skogbrannfareindeksen den 16, 17. og 18. juni 2023 Foto: skogbrannfare.met.no.

Skogbrannfareindeks

Du finner daglig oppdateringer av skogbrannfareindeksen hos Meteorologisk institutt.