Radioaktivitet og atomberedskap knyttet til mat, matproduksjon og drikkevann

Hvilke tiltak er aktuelle i Norge ved et utslipp?

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 29.09.2022

Radioaktivt nedfall i våre områder kan føre til forurensning av norske matvarer og drikkevann.

Mattilsynet har sammen med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Kriseutvalget, gått gjennom tiltak som kan være aktuelle i Norge ved et utslipp.

Les mer på Mattilsynets hjemmeside

Til høyre, under dokumenter, finner du også en presentasjon fra Mattilsynet om temaet.