Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
september 2022
09. sep 36 Sosial- og barnevernavdelingen Webinar - håndtering av innsynsbegjæringer og retting i journal Webinar - Teams
15. sep 37 Statsforvalteren, NAV Øst- og Vest-Viken, Husbanken, KS, Viken fylkeskommune og Bufetat Webinar - Hva må til for at lavinntektsfamilier får bedre levekår? Webinar - Teams
21. sep 38 Landbruk- Helse- Barnehage- og utdannings avdelingene Levende læring med skolehagen Webinar
november 2022
07. nov - 11. nov 45 Statsforvalterne i Nordland, Møre og Romsdal, Vestland og Oslo og Viken Inn på tunet-uka (uke 45) Webinar
Dato Arrangement
september 2022
09. sep Webinar - håndtering av innsynsbegjæringer og retting i journal
15. sep Webinar - Hva må til for at lavinntektsfamilier får bedre levekår?
21. sep Levende læring med skolehagen
november 2022
07. nov - 11. nov Inn på tunet-uka (uke 45)