Oppvekstwebinar: Barnevernsreformen som en oppvekstreform

Dato:
21. mars 2024 09:00 - 09:50
Stad:
Nettmøte - Microsoft Teams
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen, barnehage- og utdanningsavdelingen, helseavdelingen
Målgruppe:
Ledere og medarbeidere i alle kommunens oppvekst- og velferdstjenester

Barnevernsreformen ble iverksatt i 2022. Et av målene for reformen er at kommunens forebyggende arbeid og tidlige innsats skal styrkes. Reformens innhold regulerer barnevernets ansvar og oppgaver, men reformens mål kan bare nås gjennom endringer i hele kommunens oppvekstsektor. Derfor omtales reformen som en oppvekstreform. 

Publisert 09.02.2024

Statsforvalteren erfarer at kommunene har ulik fremdrift med å realisere oppvekstreformen. Kommunens forebyggende arbeid skal styrkes på en slik måte at forebygging skjer på flere nivåer. Utvikling av tidlig forebyggende og tverrfaglig innsats må utvikles i sektorer som for eksempel barnehage, skole, Nav og helsetjenester. I tillegg skal barnevernets tiltaksapparat utvikles overfor risikoutsatte barn og familier iht. barnevernslovens bestemmelser.

I dette webinaret går vi gjennom rammene for oppvekstreformen, og deler om kommunenes fremdrift, suksesskriterier og fallgruver i reformarbeidet.

Målgruppe for webinaret er ledere og medarbeidere i alle kommunens oppvekst- og velferdstjenester. Webinaret er for eksempel relevant for ansatte i sektorer som barnehage, skole og PP-tjeneste, Nav, helsetjenester, barnevern, avlastningstjenester og kommunale forebyggende tilbud til barn og unge.

Program

09.00 - 09.10

Velkommen
v/Grethe Hovde Parr, utdanningsdirektør, Statsforvalteren i Oslo og Viken

09.10 - 09.30

Rammene for oppvekstreformen.
v/Atle Grønstøl, seksjonssjef, Statsforvalteren i Oslo og Viken

09.30 - 09.50

Kommunenes gjennomføring av barnevernsreformen som en oppvekstreform. Hva vi ser om suksesskriterier og fallgruver i kommunene.
v/Mari Hagve, direktør for sosial og barnevern, Statsforvalteren i Oslo og Viken

 

Statsforvalteren i Oslo og Viken arrangerer en webinarrekke med «oppvekstwebinarer» gjennom 2024. Webinarene tar for seg temaer med relevans på tvers av sektorer og tjenester innenfor oppvekst- og velferdsområdet i kommunene. Webinarene kan følges på egen hånd, men er også egnet å følge for leder- eller ansattgrupper i fellesskap. I dette webinaret gis det avslutningsvis en refleksjonsoppgave. Refleksjonsoppgaven kan brukes i ansatt- og ledergrupper som et videre arbeid rett etter webinarets slutt, eller på et senere tidspunkt ved ønske om det.

 

Påmelding på denne lenken innen 19.03.2024 kl 12.00

Dato:
21. mars 2024 09:00 - 09:50
Stad:
Nettmøte - Microsoft Teams
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen, barnehage- og utdanningsavdelingen, helseavdelingen
Målgruppe:
Ledere og medarbeidere i alle kommunens oppvekst- og velferdstjenester

Kontaktpersonar

Praktisk

Spørsmål om påmelding

22 00 36 30

  • Bjørn Tore Kristiansen
  • Mette Vestby
  • Gro Jødahl

E-post: fmov-soba-konferanser@statsforvalteren.no