Webinar om sosialtjenesteloven §§ 2 og 3

Dato:
15. februar 2024 09:30 - 11:00
Stad:
Nettmøte - Microsoft Teams
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Ansatte i NAV i Oslo og Viken
Publisert 22.01.2024

Temaet for webinaret er vurdering av lovlig opphold for EØS-borgere etter sosialtjenesteloven (veileder for Nav-kontoret ved vurdering av lovlig opphold for EØS-borgere situasjon 1, 2 og 5).

 

I tillegg går vi gjennom sosialtjenesteloven § 2 om lovens virkeområde, lovens § 3 om kommunens ansvar og forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge § 2 (selvbosetting) og § 3 (sekundærbosetting).

 

 

Påmelding på denne lenken innen 14.02.24 kl 12.00

 

Vi har satt en grense på 500 deltakere, så hvis vi oppnår det før fristen så vil påmelding stenge. 

Dato:
15. februar 2024 09:30 - 11:00
Stad:
Nettmøte - Microsoft Teams
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
Ansatte i NAV i Oslo og Viken

Praktisk

Spørsmål om påmelding

22 00 36 30

  • Bjørn Tore Kristiansen
  • Mette Vestby
  • Gro Jødahl

E-post: fmov-soba-konferanser@statsforvalteren.no