Kommunenes ansvar: Endringer i velferdslovgivningen om samarbeid, samordning og rett til barnekoordinator

Dato:
17. januar 2024 09:00 - 11:00
Stad:
Nettmøte - Microsoft Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Målgruppe:
Ledere og ansatte i kommunene. Webinaret er særlig relevant for tjenesteområder som barnehage, skole, PP-tjenesten, kommunehelsetjenesten, barnevern, NAV, krisesenter og generelle forebyggende tiltak i kommunen.

Statsforvalteren i Oslo og Viken inviterer ledere og ansatte i kommunene til webinar med informasjon om endringer i velferdslovgivningen som gjelder samarbeid, samordning og rett til barnekoordinator – og kommunenes ansvar for oppfølging av lovendringene

Publisert 05.12.2023

Program

  • Åpning ved direktørene for velferdsområdene hos Statsforvalteren.

  • Hva innebærer endringene i velferdstjenestelovgivningen for kommunene når det gjelder  samordning, samarbeid og rett til barnekoordinator. Hva forventes av kommunene i lys av endringene. v/Statsforvalteren

  • Informasjon om den tversektorielle veilederen «Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier». v/Statsforvalteren

  • Nærmere om retten til barnekoordinator for barn og unge under 18 år og deres familier. v/Statsforvalteren

  • Virkninger av lovendringene: Følgeforskning ved NTNU - delrapport 1: Bedre tjenester til barn og unge med sammensatte behov? v/Jan Tøssebro, forsker 1 ved mangfold og Inkludering og professor ved Institutt for sosialt arbeid ved NTNU/prosjektleder

 

Webinaret kan følges alene, men er også egnet å følge for personalgrupper i fellesskap, som et utgangspunkt for å drøfte problemstillinger om samarbeid i egen kommune. Vi anbefaler at ledere tar initiativ til å samle aktuelle ansattgrupper eller ledergrupper for å følge webinaret.

Påmeldingsfrist gikk ut 12.01

Vi har fått noen feilmeldinger på utsending av innkalling. Vi legger lenken her for sikkerhets skyld

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams-møte

Bli med fra datamaskinen, mobilappen eller romenheten

Klikk her for å bli med i møtet

Møte-ID: 317 669 845 031
Passord: tnzwPG

Last nedTeams | Join on the web

Dato:
17. januar 2024 09:00 - 11:00
Stad:
Nettmøte - Microsoft Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Målgruppe:
Ledere og ansatte i kommunene. Webinaret er særlig relevant for tjenesteområder som barnehage, skole, PP-tjenesten, kommunehelsetjenesten, barnevern, NAV, krisesenter og generelle forebyggende tiltak i kommunen.

Praktisk

Spørsmål om påmelding

22 00 36 30

  • Bjørn Tore Kristiansen
  • Mette Vestby
  • Gro Jødahl

E-post: fmov-soba-konferanser@statsforvalteren.no