Invitasjon til digital regelverksamling på barnehage- og skoleområdet

Dato:
19. oktober 2023 09:00 - 12:30
Stad:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten, kommunale og private skoleeiere og rektorer. Kommunale ledere med overordnet ansvar og styreledere for private skoler oppfordres til å melde seg på.

Vi inviterer til samling om sentrale deler av regelverket på barnehage- og skoleområdet. Samlingen er felles for barnehage- og skoleområdet.

Publisert 06.09.2023, Oppdatert 19.10.2023

Tema

Temaet for samlingen er internkontroll. Vi vil gjennomgå nytt felles nasjonalt tilsyn knyttet til hvordan kommunen gjennom internkontrollen sikrer at spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning oppfyller kravene etter barnehageloven og opplæringsloven. Vi vil også dele våre erfaringer og resultater fra felles nasjonalt tilsyn med skolemiljø og internkontroll.

Påmelding

Møtet kan ha inntil 1000 deltakere. Elektronisk påmelding innen 16. oktober 2023.

Påmeldingsskjema finner du her.

Deltakere som er påmeldt får tilsendt invitasjon i Teams. Samlingen er gratis.

Program

Program for dagen finner du under fanen "Dokumenter".

Presentasjoner

Presentasjoner finner du under fanen "Dokumenter".

Dato:
19. oktober 2023 09:00 - 12:30
Stad:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten, kommunale og private skoleeiere og rektorer. Kommunale ledere med overordnet ansvar og styreledere for private skoler oppfordres til å melde seg på.