Hvordan snakke med barn om vold og overgrep?

Dato:
9. juni 2023 09:00 - 12:00
Stad:
Nettmøte
Arrangør:
RVTS Øst i samarbeid med Statsforvalteren i Oslo og Viken
Målgruppe:
Ansatte i skole eller barnehage, i helsetjenester, eller andre i tjenester som møter barn og ungdom

En introduksjon til verktøyene snakkemedbarn.no og jegvet.no

Publisert 24.05.2023

Barn og ungdom trenger trygge voksne som både kan formidle kunnskap
om og snakke om vold, seksuelle overgrep og mobbing.

Vi vet at du som jobber i skole eller barnehage, i helsetjenester, eller
andre i tjenester som møter barn og ungdom, ofte kan gå med en bekymring for noen av de barna du møter hver dag. Hva kan ligge bak og hvordan skal du gripe det an?

Nettressursen snakkemedbarn.no gir deg mulighet til å øve på å bli
tryggere i å ta samtalen med barn og unge. Målsettingen med snakkemedbarn.no er å styrke voksnes ferdigheter til å snakke med barn de er bekymret for på en måte som trygger barnet.

Jeg vet er en gratis læringsressurs for barnehager og skoler om vold,
overgrep, mobbing og barns rettigheter. JegVet.no er utviklet av Salaby i
samarbeid med Redd Barna og innholdet er knyttet til rammeplan for
barnehagen og læreplan for skolen.

Vi inviterer til en introduksjon av begge ressursene der du får

  • Oversikt over nettressursene
  • Møte avatarer i ulike aldre i vår snakkesimulator
  • Lære hvordan du kan bruke snakkesimulator som et verktøy til å øve sammen med kollegaer
  • Gjennomgang av undervisningsopplegget til snakkemedbarn.no,som du kan ta i bruk på egen arbeidsplass
  • Gjennomgang av undervisningsmateriellet i Jeg vet

Du som møter barn og ungdom i din jobb kan utgjøre en viktig forskjell.
Barn trenger trygge voksne som tør å spørre!

Kursholder er spesialrådgiver Charlotte Johannessen fra RVTS Øst

Du logge deg på møtet ved å følge lenke til zoom:

https://rbup.zoom.us/j/62363517419?pwd=RnVTcisxS1ZuYXJRa2U1M1pMdGY4dz09

Meeting ID: 623 6351 7419

Passcode: 251764

RVTS Øst har det tekniske ansvaret for webinaret. Hvis du strever med å komme inn eller det er andre tekniske problemer kan du kontakte

Camilla Fridheim

Telefon: 94783800

Mail: camilla.fridheim@rvtsost.no

Vi ønsker deg et godt webinar.

Dette webinaret vil ikke bli tatt opp.

Dato:
9. juni 2023 09:00 - 12:00
Stad:
Nettmøte
Arrangør:
RVTS Øst i samarbeid med Statsforvalteren i Oslo og Viken
Målgruppe:
Ansatte i skole eller barnehage, i helsetjenester, eller andre i tjenester som møter barn og ungdom