Workshop: Innføring i proaktiv stabsmetodikk og funksjonsøvelse

Dato:
6. mars 2023 09:00 - 8. mars 2023 15:00
Stad:
Lillestrøm, Drammen og Moss
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Målgruppe:
Medlemmer i kriseledelse

En kriseledelse som er godt forberedt og øvet, har bedre forutsetninger for å håndtere akutte og alvorlige hendelser profesjonelt og effektivt. Vi ønsker å tilby kommunenes kriseledelser en workshop i mars 2023, hvor vi vil gi opplæring i en metode som skal sikre effektiv og rask krisehåndtering på operasjonelt og strategisk nivå ved uønskede hendelser og kriser.

Publisert 20.01.2023

Formålet med workshopen er å gi kommunene en felles forståelse og et felles begrepsapparat innen proaktiv stabsmetodikk. Dette er en beslutnings-, planleggings- og arbeidsmetode som skal sikre rask situasjonsoversikt og identifisering av hensiktsmessige tiltak, effektiv beslutningstaking og riktige prioriteringer i tidlig fase av en uønsket hendelse eller krise.

Kunnskapen om denne metoden, sammen med trening og øving, vil bidra til økt mulighet for å være i forkant av hendelsen og styre utviklingen, fremfor å komme bakpå og jobbe reaktivt. En felles metodisk fremgangsmåte kan bidra til at kriseorganisasjonens respons blir forutsigbar, strukturert og planlagt.

Målgruppe

Medlemmer i kriseledelse. Vi oppfordrer kommunene til å stille med den/de som normalt innehar rollen som kriseleder/leder krisestab, i tillegg til én eller flere fra kriseledelsen.

Geir Ove Venemyr fra Høgskolen i Innlandet kommer for å holde kurs om proaktiv stabsmetodikk, hvor det vil bli lagt opp til gruppearbeid/diskusjoner.

Etter en innføring i metoden, vil det bli gjennomført en funksjonstest/øvelse for å prøve ut metoden i praksis. Denne praktiske delen av workshopen innfrir kriteriene for en gjennomført øvelse for kriseledelsen (dersom kriseledelsen deltar med mange nok til å være beslutningsdyktige).

Gjennomføring

For å styrke samordningen mellom kommunene lokalt, vil vi arrangere workshopen på tre steder fordelt etter regionene i fylket, med én dato for hver region.

Lokasjoner og datoer:

  • 6. mars: Region Akershus – Sted: Folkets Hus, adr. Storgt 38, Lillestrøm
  • 7. mars: Region Buskerud – Sted: Hotel Scandic Ambassadeur, adr. Strømsø Torg 7, Drammen
  • 8. mars: Region Østfold – Sted: Statens Hus, adr. Vogts gt. 17, Moss

Tid: 08:30 -15:00 alle dager, med faglig oppstart kl. 09:00.

(Det er mulig for kommunen å delta på en annen regions workshop – hvis dato for din region ikke passer).

Pris: 1 000 kroner per deltaker.

Påmeldingsfrist: Snarest, men innen 1. februar 2023.

Påmelding via e-post ved kommunens kriseledelse.

Dato:
6. mars 2023 09:00 - 8. mars 2023 15:00
Stad:
Lillestrøm, Drammen og Moss
Arrangør:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Målgruppe:
Medlemmer i kriseledelse