Vergemål for barn i barnevernet

Dato:
1. november 2021 12:00 - 14:30
Stad:
Webinar/nettmøte
Arrangør:
Vergemålsavd. og Sosial- og barnevernavd.
Målgruppe:
Saksbehandlere og kontaktpersoner som jobber med oppfølging av barn under omsorg

Vergemålsavdelingen og Sosial- og barnevernavdelingen v/Barnevernseksjonen inviterer til webinar.

Publisert 11.10.2021

Tema.

I webinaret vil vi gi dere kunnskap om lov og regelverk som gjelder vergemål for barn, hva ligger til foreldreverger, til oppnevnte verger og hvilke ansvar ligger hos barnevernet.

Vi ber om en tilbakemelding på aktuelle problemstillinger fra dere i påmeldingen, men alt etter hvor stor deltagelse det blir, vil det også bli lagt til rette for å gi innspill i løpet av webinaret.

Noen aktuelle problemstillinger er:

 • Hva betyr det at barn er uten rettslig handleevne?
 • Hva er forskjell på omsorgsansvar, foreldreansvar og vergeansvar?
 • Hva er barneverntjenestens ansvar og hva er vergens ansvar – omsorgsansvar vs. vergeansvar?
 • Når er et barn uten fungerende verge?
 • Hva trenger Statsforvalteren fra barneverntjenesten for å vurdere om barnet er uten fungerende verge, og skal få oppnevnt en verge?
 • Hvem er ansvarlig for økonomioppfølging?
 • Hva skjer når barnets forelder/foreldre dør?
 • Hva skjer når noen får foreldreansvaret ved dom, for eksempel fosterforeldre
 • Enslige mindreårige flyktninger – hvem har ansvar for hva ved bosetting i kommune.
  • Herunder ansvar for å søke fornyelse av oppholdstillatelse eller permanent opphold.

Påmelding og hva trenger vi informasjon om?

For at innholdet skal bli relevant for deg ønsker vi å vite hva du er opptatt av når det gjelder barn og vergemål. Vi har laget en undersøkelse der du kan gi tilbakemelding om aktuelle tema og problemstillinger.

Undersøkelsen fungerer også som påmelding:

https://response.questback.com/fylkesmanneniosloogviken/webinarvergemal

Vi ber om svar med påmelding innen den 10.10.2021.

Når det nærmer seg 1. november vil dere motta en lenke der dere kan logge dere på for å delta.

Dato:
1. november 2021 12:00 - 14:30
Stad:
Webinar/nettmøte
Arrangør:
Vergemålsavd. og Sosial- og barnevernavd.
Målgruppe:
Saksbehandlere og kontaktpersoner som jobber med oppfølging av barn under omsorg