Tilsynsforum

Dato:
10. desember 2019 10:00 - 15:00
Stad:
Oslo, Tordenskiolds gate 12 (inngang fra sjøsiden)
Arrangør:
Stab for kommuneøkononi, analyse og internkontroll
Målgruppe:
Statlig tilsynsetater og kontrollutvalgssekretariater med ansvar for våre kommuner/ fylkeskommuner

Tilsynsforum er et dialogmøte mellom statlige tilsynsetater og kontrollutvalgssekretariater for å drøfte prioriteringer og gjennomføring av planlagte tilsyn.

Publisert 15.11.2019

På grunn av de strukturelle forholdene og organisasjonsstrukturer er det behov for at både staten i eget fylke og kommunene ved kontrollutvalgssekretariatene har dialog og kjenner blant annet til hverandres tilsynsplaner.

Målet er å sikre god informasjonsflyt mellom partene, og å planlegge tilsyn ut fra et samlet utgangspunkt. Fylkesmannen skal arbeide for at det i statlige tilsyn tas hensyn til egenkontrollen i kommunene, og at tilsyn med den enkelte kommuner er hensiktsmessig. Vi ønsker å ha fokus på løsninger som sikrer gode og effektive tilsyn, som enten gjennomføres av staten eller kommunen selv.

Velkommern til Tilsynsforum.

Progarmmet

Programmet ligger til høyre under dokumenter.

Påmelding:

Dato:
10. desember 2019 10:00 - 15:00
Stad:
Oslo, Tordenskiolds gate 12 (inngang fra sjøsiden)
Arrangør:
Stab for kommuneøkononi, analyse og internkontroll
Målgruppe:
Statlig tilsynsetater og kontrollutvalgssekretariater med ansvar for våre kommuner/ fylkeskommuner