Høring av forvaltningsplaner for Dronningberget og Prinsesseåsen natturreservater

Høyringsfrist:
14. april 2023

Her er forslag til forvaltningsplaner for Dronningberget og Prinsesseåsen naturreservater. Det sendes på høring med frist 14. april.

Publisert 02.03.2023

Forvaltningsplanene gir føringer for bruk av verneområdet. Dette gjelder friluftsliv/ferdsel, bålbrenning, ridning/sykling, motorferdsel, arrangementer, skjøtsel mm. De med bruksinteresser i området har nå anledning til å fremme sitt syn på den forvaltningspraksis som blir foreslått i forvaltningsplanene.

Begge forvaltningsplanene er utarbeidet i Forvaltningsplaner på nett – se lenke til høyre.

Hvis du har synspunkter og innspill til plandokumentene så kan du sende de til sfovpost@statsforvalteren.no innen 14. april 2023 eller i brev til

Statsforvalteren i Oslo og Viken
Postboks 325 
1502 Moss

Innspillene skal merkes med 2022/35045. Husk å merke innspillet med navn på området innspillet gjelder.