Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til påfylling av sand på sandstrand ved Fyrveien 35 i Frogn kommune

Høyringsfrist:
17. juni 2022

Jørgen C. Broch har søkt Statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven til påfylling av sand på sandstrand ved Fyrveien 35 i Frogn kommune.

Publisert 19.05.2022

Søknad
Tiltakshaver Jørgen C. Broch har vært eier av eiendommen ved Fyrveien 35 siden 1998. Det ligger en strand på tomta som ble etablert før tiltakshaver overtok eiendommen. Vedlikeholdet av sandstranden ble startet i 1998 og har siden den gangen vært jevnlig vedlikeholdt med påfylling av skjellsand ca. hvert tredje år. Det søkes nå om å få tillatelse til å videreføre praksisen med etterfylling av ca. 70 m3 sand over et areal på ca. 680 m2. Sanden skal legges på land og 2-3 meter ut i vannet. Det skal benyttes Svelviksand som påfyllingssand. Tiltaket skal gjennomføres ved hjelp av sjøgående fartøy.     

Statsforvalteren er rett forurensningsmyndighet til å behandle søknad om tillatelse til utfylling i sjø, jf. rundskriv T-3/12.

Søknaden kan leses i menyen til høyre. 

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden
En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken innen 17. juni 2022. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Eventuelle uttalelser må merkes med referanse 2022/9401.

Etter at uttalelser har kommet inn til Statsforvalteren vil de bli forelagt søker for uttalelse.

Høyringsfrist:
17. juni 2022

Kontaktpersonar

Dokument