Dialog med kommunene om koronasituasjonen

Kommunene i Viken, Oslo kommune og de regionale helseforetakene deltok i ettermiddag på et digitalt møte med Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Statsforvalteren. Hensikten med møtet var å skaffe et godt grunnlag for å vurdere behov for regionale tiltak.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 30.11.2021

Smittetallene i Oslo og Viken er høye, og vi viser til dagens pressekonferanse med statsministeren. I tillegg til nasjonale forskrifter og anbefalinger har regjeringen oppfordret regioner med høyt smittetrykk til å vurdere behov for ytterligere tiltak. Statsforvalteren har fått et nytt oppdrag i å koordinere dette.

De samlede vurderingene er krevende og det ble ikke tatt noen beslutning på møtet i dag.

Vi anbefaler innbyggere i Oslo og Viken å holde seg oppdatert om bestemmelser og råd i sin kommune. Informasjon fra sentrale myndigheter finnes blant annet på FHI.no og helsenorge.no.