Nye retningslinjer for overgrepsmottak

Nasjonal retningslinje for kvalitet og kompetanse i overgrepsmottak er oppdatert. 

Publisert 15.09.2021

Overgrepsmottak skal ha et helsetilbud til alle overgrepsutsatte voksne og ungdom fra 16 år. 

Overgrepsmottakene yter øyeblikkelig helsehjelp til overgrepsutsatte og skal derfor være døgnåpne og tilgjengelige uten henvisning.

For å sikre døgnåpen tilgjengelighet må helseforetaket ta hensyn til avstander og demografiske forhold ved utforming av tilbudet. 

Det går fram av de nye retningslinjene for overgrepsmottak.

Mer informasjon om retningslinjene finner du her: