Nasjonal plan for rehabilitering etter covid-19

Personer som har hatt covid-19 bør få bedre informasjon om senvirkninger etter sykdommen, hvor det er mulig å få hjelp, og hva man kan gjøre selv.

Publisert 01.07.2021

Det er behov for å satse på opplæring og kompetansehevende tiltak rettet mot helsepersonell for å kunne møte en ny pasientgruppe. Kommune- og spesialisthelsetjenesten må utvikle gode rutiner for samhandling slik at pasienten opplever smidighet i behandlingen. Frisklivssentralene bør få en større rolle i behandlingsløpet.

"Nasjonal plan for rehabilitering etter covid-19" anbefaler retning for arbeidet med rehabilitering for personer som har rehabiliteringsbehov etter å ha gjennomgått covid-19-sykdom.

Planen kan lastes ned her.