Coronaviruset- Helsedirektoratet ber om at informasjon spres

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet følger situasjonen rundt coronaviruset tett og planlegger sammen med helsetjenesten hvordan vi skal håndtere situasjonen dersom viruset kommer til Norge.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 31.01.2020

For å forhindre utbredelse av coronaviruset har Helsedirektoratet laget en informasjonsside om smittefaren og hvordan man forholder seg. Det er laget plakater som bør henges opp på steder der reisende ferdes og informasjonsark til ansatte som jobber i kontakt med reisende.

Helsedirektoratet oppfordrer også til å henge opp plakater med generelle hygieneråd på steder der mange møter, eksempelvis til skoler, barnehager, sykehjem og andre institusjoner.

Fylkesmannen videreformidler informasjonen fra Helsedirektoratet til kommunene og andre myndigheter.  

Aktuelle lenker:

Plakatene fra Helsedirektoratet kan lastes ned her: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/nytt-coronavirus/plakater-til-innreisepunkter#last-ned-plakater-

Les mer om coronaviruset på nettsiden til Folkehelseinstituttet