Pris for Korona-kart

På fredag fikk vi pris for våre digitale kart som blir brukt til å vise situasjonen i kommunene under Korona-pandemien.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 07.12.2020

- Jeg er stolt over mine medarbeidere som har utviklet datamodellen og kartløsningen, sier fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland.

Det var fylkeslege Marianne Skjerven-Martinsen som mottok prisen fra statsråd Nikolai Astrup. Fylkesmannen i Oslo og Viken får prisen for god bruk av kart og geodata i forbindelse med Koronapandemien.   

Det Nasjonalt Geodataråd er som har nominert Fylkesmannen i Oslo og Viken sammen med tre andre etater til disse prisene. 

Fra 10. april i år har Geografiske Informasjonssystemer (GIS) vært i aktiv bruk i forbindelse med situasjonsrapporteringer fra kommunene i Oslo og Viken. Kommunene blir bedt om rapporter på:

  • smittesituasjon (antall smittede og pasienter under behandling)
  • kapasitet i tjenestene (legevakt, fastleger, institusjoner, hjemmetjeneste og testkapasitet)
  • tilgang på personell og kritisk kompetanse, smittvernutstyr og legemidler 
  • tjenestetilbud til sårbare grupper (barn, psykisk syke, sårbare eldre og psykisk utviklingshemmede).

Opplysningene fra kommunene blir satt sammen i en kartløsning som danner grunnlag for utarbeidelse av Fylkesmannens ukentlige situasjonsrapporter til Helsedirektoratet.

Kartgrunnlaget gir oss  mulighet for rask og effektiv oversikt og muligheter for rapporter om situasjonen i den enkelte kommune.