Tilsynsrapport - Sarpsborg kommune

Tilsynet ble gjennomført i perioden 20.09 - 14.12.2022

Publisert 11.01.2023

Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med Sarpsborg kommune sin forvaltning av integreringsloven. Temaet for tilsynet er avgrenset til kravene etter integreringsloven §§ 13 og 31, om sluttmål og varighet i introduksjonsprogrammet og i norskopplæring, samt krav til enkeltvedtak. Tilsynet omfatter både deltakere i introduksjonsprogrammet, og deltakere som kun har opplæring i norsk.

Rapporten sier ikke noe om kommunen sin forvaltning av integreringsloven på andre områder enn de som er undersøkt gjennom tilsynet. Tilsynet er basert på skriftlig dokumentasjon fra kommunen, og konklusjonen i rapporten er derfor kun et uttrykk for hva vi har sett gjennom denne dokumentasjonen.